Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng An Bình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

18

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Trình bày một số lí luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng An Bình
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Phạm, Thuỳ Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn