Bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Văn Tân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

28

Xem & Tải

16

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lê, Đình Thành
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn