Nâng cao chất lượng nhân lực của Cục kế hoạch và đầu tư - Bộ Công an

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực của Cục kế hoạch đầu tư Bộ Công An
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Vũ, Tuấn Sơn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn