Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển lực lượng bán hàng tại công ty cổ phần VINNO Việt Nam

Xem mô tả

9

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phan, Thị Mơ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn