Công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo A&D

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Trình bày những lý luận cơ bản, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo A & D
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Trần, Bá Thành
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn