Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý khách hàng tại Công ty TNHH Hóa chất Mega Việt Nam

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn