Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý dự án cho Công ty cổ phần Tin học Vân Thanh

Xem mô tả

89

Xem & Tải

55

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Nga
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn