Báo cáo thực tập tổng hợp. Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển địa ốc Vietstarland

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

79

Xem & Tải

36

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Ngọc Trân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn