Pháp luật về hợp đồng mua bán thiết bị sản xuất - thực tiễn thực hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Hà Nội CNC

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đỗ, Thị Thu Huyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập