Xây dựng Quy trình và thủ tục triển khai phần mềm BRAVO-8 phân hệ Quản lý khách hàng tại Công ty cổ phần phần mềm BRAVO

Xem mô tả

19

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Trần, Vũ Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn