Phát triển kinh doanh dịch vụ bankplus của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Trình bày lí luận cơ bản về phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ bankplus của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Đức Phương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn