Phát triển mô hình bán lẻ đa kênh omnichannel của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

Xem mô tả

20

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thu Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn