Đề cương học phần Quản lí rủi ro du lịch

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

6

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

2d3028c0-bfdf-49d7-813e-ccc22709627a.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 175.21 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 2 Lượt tải: 0