Pháp luật quản lý nhà nước về BHXH bắt buộc đối với các doanh nghiệp - Thực tiễn thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Thanh Tùng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập