Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Minh An

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lưu, Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn