Quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

29

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đàm, Hương Xuân
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập