Báo cáo thực tập tổng: hợp. Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Hoài Thương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn