Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực dịch vụ của thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phùng, Mai Lam
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn