Đề cương học phần Quản trị đa văn hóa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

34

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn