Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu bột đá CaCO3 sang thị trường Hàn Quốc của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Hữu Nghị

Xem mô tả

49

Xem & Tải

53

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Tạ, Thị Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn