Đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế STC

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Lương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn