Quản trị dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty bảo việt Nghệ An

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Cao, Thị Phượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn