Kiếm soát chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN qua Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Tuấn Hiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập