Quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Trần, Thị Yến
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập