Pháp luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu – Thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH NaciLaw

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

8

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Thuỳ Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập