Đề cương học phần Kế toán trong các tổ chức tài chính - ngân hàng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bộ môn Kế toán quản trị
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn