Phân tích và thiết kế hệ thống thực hiện cuộc gọi thương hiệu cho công ty cổ phần giải pháp công nghệ thống tin quốc tế (Inter ITS)

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đinh, Thị Hoài
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn