Hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch bán hàng tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Y Dược Việt Nam – Vietmec Group

Xem mô tả

27

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Dương, Thị Ngà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn