Pháp luật về hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa - thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH CALOFIC

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bùi, Hồng Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập