Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2021 = ICYREB 2021

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

7

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nhà xuất bản
Lao động
Trích dẫn