Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Hitech Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

30

Xem & Tải

22

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Sái, Phương Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại. Khoa Kinh tế - Luật
Trích dẫn
Bộ sưu tập