Thiết kế chức năng quản lý nhập xuất tồn kho vật tư cho phần mềm kế toán của công ty cổ phần phần mềm Bravo

Xem mô tả

1

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Vũ, Đăng Khoa
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn