Cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Hà Tĩnh - PGD Hồng Lĩnh

Xem mô tả

11

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Bùi, Thị Quỳnh Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn