Phát triển hệ thống thanh toán trực tuyến tại website https://www. ctgvietnam. com của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ CTG Việt Nam

Xem mô tả

16

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Vân Hồng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn