Phát triển thương mại sản phẩm bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trên thị trường Miền Bắc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

11

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đỗ, Minh Thùy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập