Quản trị hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Vũ, Thị Thùy Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn