Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hùng Vương

Xem mô tả

1

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Đặng, Thu Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn