Đãi ngộ nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hưng Hà

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH chè Hưng Hà
Mô tả
Năm xuất bản
2018
Tác giả
Phạm, Hải Đăng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn