Đề cương bài giảng Quản trị chất lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

145

Xem & Tải

82

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị chất lượng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn