NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MARKETING TRỰC TUYẾN ĐẾN HÀNH VI KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BESTB

Xem mô tả

23

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Hoàng, Thị Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn