Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Hà Nội

Xem mô tả

10

Xem & Tải

21

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Nguyễn, Thị Ngọc Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn