Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa - Thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hoàn Thành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

12

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Vũ, Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập