Báo cáo thực tập tổng hợp. Địa điểm thực tập: Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

97

Xem & Tải

105

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Thái, Thị Nhật Lệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Tệp tin

1d618d25-c362-4589-b94e-8b61b7d77b49.pdf

D:\CV\Trien khai\TMU\Convert_Data_DSpace

Dung lượng: 387.17 KBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 55 Lượt tải: 50