Đề cương học phần An toàn và bảo mật thông tin

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

42

Xem & Tải

20

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ môn Công nghệ Thông tin
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn