Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH du lịch Châu Á Thái Bình Dương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

113

Xem & Tải

63

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Mai Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn