Quản trị nợ xấu trong ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Thùy Liên
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn