Bảo đảm tiền vay trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hoa Lư

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Phạm Thu Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn