Phát triển nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông (Comas)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Lattana Anuvong
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn