Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Airtech Thế Long

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Phạm, Bá Hậu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập