Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Đinh, Thu Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập